29 czerwca 2018

Karolina Marzyńska

Jestem absolwentką studiów magisterskich z zakresu archeologii (Uniwersytet Jagielloński) oraz turystyki i rekreacji (WSIZ w Rzeszowie). W czasie studiów udzielałam się naukowo, organizując m. in. własną ekspedycję badawczą do Wielkiej Brytanii. Moje starania nagrodzone zostały przyznaniem mi Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia.

Wrodzoną ciekawość świata staram się okiełzać poprzez liczne podróże. Do tej pory odwiedziłam ponad 30 krajów na 5 kontynentach. Dwukrotnie przepłynęłam Ocean Atlantycki, brałam udział w wyprawie na sześciotysięcznik oraz przeszłam Anglię w poprzek od morza do morza. Chcąc zbliżyć się do branży turystycznej ukończyłam kursy wychowawcy kolonijnego oraz pilota wycieczek. Posiadam też patenty jachtowego sternika morskiego oraz starszego sternika motorowodnego.

Inną moją pasją od zawsze było nauczanie innych oraz dzielenie się posiadaną wiedzą i doświadczeniem. Dlatego też od kilku lat prowadzę zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, a także slajdowiska podróżnicze. Do tej pory współpracowałam m. in. z Akademią Przyszłości, Fundacją STS Fryderyk Chopin, Fundacją Dookoła Świata, a także z Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu, szkołami i świetlicami oraz klubami podróżników (Atlantyda, Carpatia, Namaste, Wagabunda itd.). Rozwijanie tej pasji daje mi niesamowitą okazję do zaszczepiania w innych wiary w marzenia oraz ciekawości świata.

Facebook