”WYBIERZ DROGĘ I OSIĄGNIJ SZCZYT!”
Spotkanie Uczniów Szkół Podstawowych z Piotrem Śliwińskim, Podróżnikiem i Himalaistą

 Miejsce: spotkanie w Ośrodku Kultury, auli, sali gimnastycznej
Czas spotkania: 90 min

Dla himalaisty najważniejszym celem jest zdobycie upragnionego szczytu. Każdy z nas stawia przed sobą cele w życiu zawodowym lub osobistym. Możemy je porównać do górskiego szczytu, który pragniemy zdobyć. Droga do sukcesu to długa wędrówka, do której powinniśmy się dobrze przygotować. Pomoże nam w tym Piotr Śliwiński, himalaista, doświadczony podróżnik, od lat zdobywający górskie szczyty i nieustający w zdobywaniu kolejnych celów.

Wspinaczka to pokonywanie przeszkód i własnych barier. Piotr Śliwiński opowie o motywacji, która jest motorem wszelkich działań człowieka.

Uczniowie  dowiedzą się:

  • jakie wyzwania stoją przed Himalaista jakie przed Uczniami,
  • jak ocenić swoje możliwości i postawić sobie właściwe cele,
  • jak pokonać stres i lęk w górach i w szkole,
  • jak zaplanować drogę do celu w trakcie wyprawy i w rzeczywistości szkolnej,
  • jak odpowiednio przygotować się psychiczne i fizyczne do czekających nas wyzwań i sprawdzianów.

Atrakcją spotkania będzie prezentacja górskiego sprzętu wykorzystywanego podczas wyprawy na Mount Everest i możliwość zrobienia zdjęć z wybitnym Podróżnikiem.

Istnieje możliwość 2 lub 3 spotkań jednego dnia w jednej placówce, jeśli sala, którą placówka dysponuje, nie pomieści wszystkich Uczestników w trakcie jednego spotkania. 

ZAMÓW SPOTKANIE JUŻ DZIŚ